Adverteren op Barbequefreaks.nl

adverterenBarbequefreaks.nl is een pagina van een groep zeer enthousiaste barbecue fans. De pagina bevat tips, recepten, nieuws en alle wetenswaardigheden op het gebied van barbecueën..

Door de vele tv programma`s is het in Nederland en België een hype geworden om de gewone man toch een lekkere barbecue voor te schotelen. De mensen hebben nu door dat je niet alleen zwart vlees en rauw van binnen kunt klaar bakken, maar ook dat je van een simpel stukje vlees toch een heerlijk gerecht kan maken. Onze doelgroep is de gewone man die gek is op barbecueën en toch nog heel veel wil leren.

 

Vanaf nu is het ook mogelijk om uw bedrijf te promoten naar alle leden en vrienden van Barbequefreaks.nl.

Wekelijks versturen we een nieuwsbrief naar alle ingeschreven leden. Deze ontvangen van ons lekkere recepten die ze kosteloos van ons aangereikt krijgen.

Wellicht is het voor u of uw bedrijf interessant om een banner of productpromotiepagina af te nemen.

Hier op een rijtje wat de mogelijkheden zijn met de kosten die er aan zijn verbonden.

  1. Banner op de hoofdpagina 300 x 60 pixels €150,- per maand €995,- per jaar
  2. Banner op de hoofdpagina 300 x 300 pixels €195,- per maand €1,250 per jaar
  3. Banner op recepten pagina 300 x 60 pixels €99,- per maand €795,- per jaar
  4. Banner op recepten pagina 300 x 300 pixels € 145,- per maand €900,- per jaar
  5. Productpagina is een pagina die geheel tot uw beschikking staat en wekelijks nieuwe producten kunt aanleveren deze pagina wordt omlijst  met foto`s en teksten door u aangeleverd. kosten 3 maanden €495,- per jaar €1,300 incl. opmaak van uw pagina. Deze pagina zal ook regelmatig worden gepromoot via onze facebookpagina

Voor overige opties en vragen kunt u contact opnemen met Barbequefreaks.nl 06-21103681